Cho một cái nhìn mới với một trải nghiệm để phù hợp. “Trọng tâm của dự án này là một trải nghiệm rõ nét và hiện đại thể hiện việc sử dụng Indaba 2017 để thể hiện bản sắc mới của thương hiệu và tạo ra một trải nghiệm vẫn phù hợp với mức độc nhất của nó.

 

Tin Liên Quan