Thi Công Biển Bạt Hiflex.

In bạt quảng cáo Trà Dr. Thanh

bien-bat

Với in hiflex chuyên nghiệp, có ba loại bạt in được phân biệt bằng độ dày mỏng của từng loại bạt in. Do đó tuỳ mục đích sử dụng khách hàng có thể đặt từng loại bạt có độ dày mỏng khác nhau nằm trong giới hạn từ 0.26 mm đến 0.52 mm. Hiện nay, dạng in Hiflex chuyên nghiệp được sử dụng nhiều nhất là 0.32 mm.
In ấn quảng cáo, in name card, in banner quảng cáo, poster quảng cáo

bat 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bat 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bat5bien bat 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bien-bat

Tin Liên Quan