văn phòng làm việc.

Nhiệm vụ nhằm thúc đẩy sự tương tác giữa các peer-to-peer, hiểu biết và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất thông qua hoạt động kinh doanh của họ rõ ràng trong văn phòng mới của họ thông qua một môi trường mở, Không gian cho các cuộc họp, và một lõi trung tâm với cầu thang mở.

 

Tin Liên Quan