Làm việc với khái niệm hiện tại làm cơ sở, tvthanoi được yêu cầu phát triển một khái niệm chuyển tiếp cho Totalsports bằng cách phát triển các yếu tố thiết kế khác nhau nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Với một dấu chân chỉ hơn 700m2, cửa hàng được cung cấp bao gồm các phòng ban của nam giới và phụ nữ với phòng thay đổi chuyên dụng, bộ phận giày dép, khu vực phân tích lối đi và khu vực công nghệ.

Tin Liên Quan